วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2552

รหัสไปรษณีย์ ชัยภูมิ

อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
เมืองชัยภูมิ 36000 (ไปรษณีย์ชัยภูมิ)
ยกเว้น
-ตำบลบ้านค่าย ตำบลหนองไผ่ และตำบลโนนสำราญ 36240 (ไปรษณีย์หมื่นแผ้ว)
เกษตรสมบูรณ์ 36120
แก้งคร้อ 36150
คอนสวรรค์ 36140
คอนสาร 36180
จัตุรัส 36130 ยกเว้น
-ตำบลหนองบัวโคก 36220 (ไปรษณีย์หนองบัวโคก)
ซับใหญ่ 36130 (ไปรษณีย์จัตุรัส)
เทพสถิต 36230
เนินสง่า 36130 (ไปรษณีย์จัตุรัส)
บ้านเขว้า 36170
บ้านแท่น 36190
บำเหน็จณรงค์ 36160 ยกเว้น
-ตำบลบ้านตาลและตำบลหัวทะเล 36220 (ไปรษณีย์หนองบัวโคก)
ภักดีชุมพล 36260
ภูเขียว 36110
หนองบัวแดง 36210
หนองบัวระเหว 36250

รหัสไปรษณีย์ ชัยนาท

อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
เมืองชัยนาท 17000 (ไปรษณีย์ชัยนาท)
ยกเว้น
-ตำบลหาดท่าเสา เฉพาะหมู่ที่ 3 และ 6 17120 (ไปรษณีย์วัดสิงห์)
เนินขาม 17130 (ไปรษณีย์หันคา)
มโนรมย์ 17110 ยกเว้น
-ตำบลหางน้ำสาคร ตำบลอู่ตะเภา ตำบลไร่พัฒนา และตำบลวัดโคก เฉพาะหมู่ที่ 4-5 17170 (ไปรษณีย์หางน้ำสาคร)
วัดสิงห์ 17120
สรรคบุรี 17140
สรรพยา 17150
หนองมะโมง 17120 (ไปรษณีย์วัดสิงห์)
หันคา 17130 ยกเว้น
-ตำบลหนองแซง ตำบลห้วยงู และตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ 17160 (ไปรษณีย์ห้วยงู)

รหัสไปรษณีย์ ชลบุรี

อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
เมืองชลบุรี 20000 (ไปรษณีย์ชลบุรี)
ยกเว้น
-ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา เฉพาะหน่วยงานราชการ หอพัก 20131 (ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยบูรพา)
-ตำบลบ้านปึก ตำบลแสนสุข ตำบลเหมือง ตำบลเสม็ด เฉพาะหมู่ที่ 7-8 และตำบลห้วยกะปิ เฉพาะหมู่ที่ 4-5
20130 (ไปรษณีย์บางแสน)
เกาะจันทร์ 20240 (ไปรษณีย์ท่าบุญมี)
เกาะสีชัง 20120
บ่อทอง 20270
บางละมุง 20150
บ้านบึง 20170 ยกเว้น
-ตำบลคลองกิ่ว ตำบลหนองอิรุณ และตำบลหนองไผ่แก้ว 20220 (ไปรษณีย์หัวกุญแจ)
พานทอง 20160
พนัสนิคม 20140 ยกเว้น
-ตำบลนาเริก เฉพาะหมู่ที่ 4-5, 8-11, 14-15 และตำบลนาวังหิน เฉพาะหมู่ที่ 4-6, 10-11 20240 (ไปรษณีย์ท่าบุญมี)
ศรีราชา 20110 ยกเว้น
-ตำบลทุ่งสุขลา ตำบลบึง ตำบลบ่อวิน และตำบลหนองขาม เฉพาะหมู่ที่ 1, 5, 10, 11 20230 (ไปรษณีย์อ่าวอุดม)
-ตำบลบางพระ 20210 (ไปรษณีย์บางพระ)
-ศูนย์ไปรษณีย์ศรีราชา (ศป.ศช.) 20010
สัตหีบ 20180 ยกเว้น
-ตำบลนาจอมเทียนและตำบลบางเสร่ 20250 (ไปรษณีย์บ้านอำเภอ)
-ภายในบริเวณศูนย์ฝึกทหารใหม่และโรงเรียนชุมพลทหารเรือ 20251 (ไปรษณีย์เกร็ดแก้ว)
-ภายในฐานทัพเรือสัตหีบ 20182 (ไปรษณีย์ฐานทัพเรือสัตหีบ)
หนองใหญ่ 20190

รหัสไปรษณีย์ ฉะเชิงเทรา

อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
เมืองฉะเชิงเทรา 24000 (ไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา)
คลองเขื่อน 24000 (ไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา)
ยกเว้น
-ตำบลบางตลาด 24110 (ไปรษณีย์บางคล้า)
ท่าตะเกียบ 24160 (ไปรษณีย์สนามชัยเขต)
บางคล้า 24110
บางน้ำเปรี้ยว 24150 ยกเว้น
-ตำบลศาลาแดง 24000 (ไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา)
-ตำบลดอนเกาะกา ตำบลดอนฉิมพลี และตำบลบึงน้ำรักษ์ 24170 (ไปรษณีย์ดอนฉิมพลี)
บางปะกง 24130 ยกเว้น
-ตำบลบางวัว ตำบลบางสมัคร ตำบลบางเกลือ ตำบลหอมศีล และตำบลพิมพา 24180 (ไปรษณีย์บางวัว)
บ้านโพธิ์ 24140
แปลงยาว 24190
พนมสารคาม 24120
ราชสาส์น 24120 (ไปรษณีย์พนมสารคาม)
สนามชัยเขต 24160

รหัสไปรษณีย์ จันทบุรี

อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
เมืองจันทบุรี 22000 (ไปรษณีย์จันทบุรี)
แก่งหางแมว 22160 (ไปรษณีย์นายายอาม)
ขลุง 22110 ยกเว้น
-ตำบลบ่อเวฬุ 22150 (ไปรษณีย์มะขาม)
เขาคิชฌกูฏ 22210
ท่าใหม่ 22120 ยกเว้น
-ตำบลโขมง ตำบลรำพัน ตำบลเขาแก้ว และตำบลทุ่งเบญจา 22170 (ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา)
นายายอาม 22160 ยกเว้น
-ตำบลวังโตนด ตำบลกระแจะ ตำบลสนามไชย และตำบลวังใหม่ 22170 (ไปรษณีย์ทุ่งเบญจา)
โป่งน้ำร้อน 22140
มะขาม 22150
สอยดาว 22180
แหลมสิงห์ 22130 ยกเว้น
-ตำบลบางกะไชย 22120 (ไปรษณีย์ท่าใหม่)
-ตำบลพลิ้ว ตำบลคลองน้ำเค็ม และตำบลบางสระเก้า 22190 (ไปรษณีย์พลิ้ว)

รหัสไปรษณีย์ ขอนแก่น

อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
เมืองขอนแก่น 40000 (ไปรษณีย์ขอนแก่น)
ยกเว้น
-ตำบลท่าพระและตำบลดอนหัน 40260 (ไปรษณีย์ท่าพระขอนแก่น)
-ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 (ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
-ศูนย์ไปรษณีย์ขอนแก่น (ศป.ขก.) 40010
กระนวน 40170
เขาสวนกวาง 40280
โคกโพธิ์ไชย 40160 (ไปรษณีย์มัญจาคีรี)
ชนบท 40180
ชุมแพ 40130 ยกเว้น
-ตำบลโนนหัน ตำบลนาหนองทุ่ม ตำบลโนนสะอาด และตำบลหนองเขียด 40290 (ไปรษณีย์โนนหัน)
ซำสูง 40170 (ไปรษณีย์กระนวน)
น้ำพอง 40140 ยกเว้น
-ตำบลน้ำพอง เฉพาะหมู่ที่ 2-8, 13, 15, 16 ตำบลกุดน้ำใส ตำบลม่วงหวาน และตำบลสะอาด 40310 (ไปรษณีย์น้ำพองเก่า)
โนนศิลา 40110 (ไปรษณีย์บ้านไผ่)
บ้านไผ่ 40110
บ้านฝาง 40270
บ้านแฮด 40110 (ไปรษณีย์บ้านไผ่)
เปือยน้อย 40340
พล 40120
พระยืน 40320
ภูเวียง 40150
ภูผาม่าน 40350
มัญจาคีรี 40160
เวียงเก่า 40150 (ไปรษณีย์ภูเวียง)
แวงน้อย 40230
แวงใหญ่ 40330
สีชมพู 40220
หนองนาคำ 40150 (ไปรษณีย์ภูเวียง)
หนองเรือ 40210 ยกเว้น
-ตำบลจรเข้ ตำบลบ้านกง ตำบลยางคำ และตำบลบ้านผือ 40240 (ไปรษณีย์ดอนโมง)
หนองสองห้อง 40190
อุบลรัตน์ 40250

รหัสไปรษณีย์ กำแพงเพชร

อำเภอ /

รหัสไปรษณีย์ /

หมายเหตุ

เมืองกำแพงเพชร

62000

(ไปรษณีย์กำแพงเพชร)
ยกเว้น
-ตำบลไตรตรึงษ์และตำบลธำมรงค์ 62160 (ไปรษณีย์ปากดง)

โกสัมพีนคร

62000

(ไปรษณีย์กำแพงเพชร)

ขาณุวรลักษบุรี

62130

ยกเว้น
-ตำบลสลกบาตร ตำบลบ่อถ้ำ ตำบลดอนแตง ตำบลวังชะพลู ตำบลโค้งไผ่ ตำบลวังหามแห และตำบลปางมะค่า
62140 (ไปรษณีย์สลกบาตร)

คลองขลุง

62120

คลองลาน

62180

ยกเว้น
-ตำบลสักงาม เฉพาะหมู่ที่ 5, 7-8 62000 (ไปรษณีย์กำแพงเพชร)

ทรายทองวัฒนา

62190

(ไปรษณีย์ทุ่งทราย)

ไทรงาม

62150

บึงสามัคคี

62210

(ไปรษณีย์ระหาน)

ปางศิลาทอง

62120

(ไปรษณีย์คลองขลุง)

พรานกระต่าย

62110

ลานกระบือ

62170