วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2552

รหัสไปรษณีย์ กาฬสินธุ์

อำเภอ /รหัสไปรษณีย์ /หมายเหตุ
เมืองกาฬสินธุ์46000 (ไปรษณีย์กาฬสินธุ์)
กมลาไสย46130
กุฉินารายณ์46110
เขาวง46160
คำม่วง46180
ฆ้องชัย46130 (ไปรษณีย์กมลาไสย)
ดอนจาน46000 (ไปรษณีย์กาฬสินธุ์)
ท่าคันโท46190
นาคู46160 (ไปรษณีย์เขาวง)
นามน46230
ยางตลาด46120
ร่องคำ46210
สมเด็จ46150
สหัสขันธ์46140
สามชัย46180 (ไปรษณีย์คำม่วง)
หนองกุงศรี46220
ห้วยผึ้ง46240
ห้วยเม็ก46170

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น